Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL
Provozovatelem e-shopu Epesradesshop.cz je firma Epes Rádes s.r.o., místo podnikání a fakturační adresa: Epes Rádes, s.r.o. Hlavní 202, 250 65 Bašť  (dále jen provozovatel).

IČO: 05088526
DIČ: CZ 05088526
Číslo účtu: GE Money Bank 220305439/0600

KLIENT
Klientem může být jak fyzická osoba starší 18 let, tak i právnická osoba (dále jen klient).

UZAVŘENÍ SMLOUVY
Uzavřením smlouvy mezi provozovatelem a klientem se rozumí vyplnění a potvrzení závazné objednávky na stránkách e-shopu Epes Rádes nebo osobní předání písemné objednávky do rukou provozovatele.

ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY
Každá zakázka je ručně vyráběný originál, proto je třeba brát v úvahu, že např. každý květ nebude stejný a nebude přesnou kopií produktu na inzerované fotografii. Naše výrobky nejsou sériově vyráběné a toto je činí jedinečnými.

DODÁNÍ ZBOŽÍ
Dodáním zboží se rozumí převzetí a zaplacení zboží klientem.

Dodání zboží poskytuje provozovatel poštou po předchozí platbě převodem na účet provozovatele, poštou na dobírku, službou PPL, službou DPD nebo osobním předáním.

U zboží, které provozovatel uvádí poznámku „na skladě“ je povinen tuto zakázku zpracovat a odeslat nejpozději do 7 dnů od odeslání závazné objednávky klientem. Pokud nelze zboží v tomto termínu odeslat z jakýchkoliv technických či jiných předem nepředvídatelných důvodů, je provozovatel povinen s tímto obeznámit klienta a ten má právo od smlouvy odstoupit.

Závazná objednávka klienta musí obsahovat všechny potřebné údaje nezbytné k dodání zboží (celé jméno, adresu dodání zboží a telefonické, případně e-mailové spojení ).  Potvrzením této objednávky se klient zavazuje k převzetí a zaplacení zboží.

V případě, že zákazník v předepsané lhůtě zboží nepřevezme, má firma Epes Rádes nárok na vrácení poštovného a balného (podle platného OZ).

Pro případ reklamace platí lhůta 30 dní na opravu či vrácení zboží.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zakoupené zboží může klient vrátit do 14 dnů po jeho obdržení, a to i bez udání důvodu. Musí být nepoškozené a doloženo účtenkou nebo fakturou. Odstoupit od smlouvy můžete i tehdy, pokud vám do 14 dnů od objednání zboží nic nepřišlo. Zboží na naši adresu samozřejmě vraťte také, pokud vám zásilka přišla jakkoli otevřená, rozbalená nebo ve špatném stavu, který může být způsoben přepravou. Peníze vám v takovém případě vrátíme vždy do 30 dnů poté, co se nám zásilka vrátí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyplněním závazné objednávky klient vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje klienta v tomto rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu, a to výhradně pro účely uzavření smluvního vztahu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Práva a povinnosti provozovatele a klienta výslovně neupravená v těchto „Obchodních podmínkách“ se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.